Nazwa i synonimy

Łacińska nazwa odnosi się do pięknych płetw tej ryby: z greckiego kallos – piękny, pteron – pióro. Gatunek ten znany jest również jako exLamprologus callipterusNeolamprologus callipterus oraz ‚Lamprologus’ callipterus oraz Lepidiolamprologus callipterus.

Występowanie

Lamprologus callipterus zajmuje różne strefy na terenie praktycznie całego jeziora. Samice trzymają się zazwyczaj w sąsiedztwie skupisk muszli.

Akwarium

Biorąc pod uwagę wielkość ryb oraz to, że budują one niecki z muszlami, potrzebne jest dość duże akwarium. Dla niewielkiego haremu być może wystarczyłoby akwarium o długości 100 cm, ale aby zaaranżować nieckę i cieszyć się w pełni zachowaniami tej przeciekawej ryby, powinno zapewnić się temu gatunkowi akwarium o długości co najmniej 120 centymetrów. Dobrze jeśli szerokość wynosi wtedy 50 centymetrów – minimum to 40 centymetrów. W zbiorniku powinno znaleźć się dużo muszli. W nieckach, które tworzą callipterusy niejednokrotnie znajduje się ponad 100 muszli, które samce przynoszą w pyszczkach. Co do warunków chemicznych wody, oświetlenia i innych elementów projektowania zbiornika dla muszlowców, dowiesz się o nich więcej w sekcji Akwarium.

Wielkość i rozróżnianie płci

Samce dorastają do 15 centymetrów, zaś samice do około 6 centymetrów. Dodatkowo gotowe do tarła samice mają jakby pełniejsze brzuszki plus widać u nich więcej ciemnokolorowych jakby cętek. Płeć stosunkowo łatwo można rozróżnić już stosunkowo u młodych ryb – u 4-centymetrowych samic i około 6-centymetrowych samców.

Zachowanie

Ryby te są jednymi z najciekawszych muszlowców. Z jednej strony dlatego, że tylko samice i młode samce używają muszli. Z drugiej, ponieważ interakcje między samcami są przeciekawe – młode łączą się w grupy, starsze, które tworzą haremy potrafią podkradać sobie samice. Aby dostrzec drugie zachowanie potrzeba jednak dość dużego akwarium, żeby samce mogły zająć terytoria – o długości około 150 cm. Dodatkowo budują one swoiste gniazda, niecki, do których znoszą muszle – niejednokrotnie z innymi rybami w środku.

Ryby te nie są wyjątkowo agresywne, ale widać wzrost wojowniczości, gdy zbliża się tarło. Wtedy samiec będzie agresywny wobec innych gatunków, a także samic, które nie są gotowe do tarła.

Rozmnażanie

Do tarła dochodzi w muszli lub samicy. Zanim jednak ona się w niej znajdzie, samiec na różne sposoby zaleca się do samicy i próbuje zagonić ją do domku – jak widać to w poniższym wideo.

Kiedy samica jest gotowa do tarła, chowa się w muszli. Samiec pyszczkiem sprawdza czy jest w środku i sygnalizuje jej tym samym, aby składała ikrę. Jednocześnie pilnuje też całego terytorium. Gdy w muszli pojawia się ikra samiec kilkukrotnie, przez kilka godzin zawisa nad nią, aby zapłodnić ikrę.

Samica praktycznie nie wychodzi z muszli do czasu pojawienia się młodych. Wyjątkiem są pory karmienia, a i tak, gdy pojawi się u wylotu samiec zagania ją do domku. Za jednym razem samica składa od około 30 do 160 jajeczek. Młode pojawiają się u wylotu muszlo po około 2 tygodniach. Można rozpoznać, że moment ten się zbliża po tym, że samica coraz częściej i na dłużej wychodzi z muszli.

Towarzystwo

Biorąc pod uwagę specyfikę zachowania tego gatunku, dobrym towarzystwem będą inne muszlowce, ale i szczelinowce, naskalniki i tanganickie śledzie. W naturze w nieckach callipterusów można spotkać Lamprologus similis albo Lamprologus multifasciatusTelmatochromis vittatus shellTelmatochromis temporalis shellLamprologus brevisAltolamrpologus compressiceps shellLamprologus calliurus, Lamprologus leloupi i Altolamprologus fasciatus. Stykają się również z Altolamprologus compressiceps, Neolamprologus brichardi, Neolamprologus leleupi, a także z różnymi rybami z rodzaju Cyprichromis oraz z Lamprichthys tanganicanus.

Galeria

Jeśli chcesz wykorzystać któreś ze zdjęć z galerii, poproś o zgodę. If you would like to reproduce some photos from the gallery, request for a permission.