Nazwa i synonimy

Łacińska nazwa odnosi się do nakrapianej płetwy ogonowej: cauda – ogon, punctatus – nakrapiany. Gatunek ten znany jest również jako exLamprologus caudopunctatusNeolamprologus caudopunctatus oraz ‚Lamprologus’ caudopunctatus.

Występowanie

Caudopunctatusy zajmują strefy przejściowe – pomiędzy kamienistymi i piaszczystymi terenami. Można je spotkać już w bardzo płytkich wodach – niektóre źródła podają 1-2 metry, inne 5, aż do 20, przy czym Ad Konings stwierdza, że gatunek ten przekracza nawet 25 metrów głębokości. Lamprologus caudopunctatus zamieszkują południową część jeziora – między Kapampą (Kongo) a Kala (Tanzania).

Akwarium

Powyższe uwarunkowania mają dość duży wpływ na urządzenie akwarium. Ryby te bardzo aktywnie kopią jaskinie i zasypują kamienie – w naturze wykorzystują muszle dość rzadko – stąd uważa się je za muszlowce fakultatywne. Niemniej w akwariach można stwierdzić, że muszle są wręcz preferowane. Parę tych ryb można z powodzeniem hodować już w akwarium o długości 60 centymetrów. Niemniej biorąc pod uwagę fakt, że ryby te w naturze tworzą kolonie składające się z 20-40 osobników, dla kilku sztuk odpowiedni będzie zbiornik o długości 120 centymetrów. Im większe będą ryby, tym bardziej przydatne będą muszle morskiego ślimaka rysotta. Co do warunków chemicznych wody, oświetlenia i innych elementów projektowania zbiornika dla muszlowców, dowiesz się o nich więcej w sekcji Akwarium.

Wielkość i rozróżnianie płci

Zarówno samce jak i samice dorastają do 6-7 centymetrów, przy czym samice są odrobinę mniejsze, nie tak masywnie zbudowane, ponadto samce mają ostro zakończoną płetwę grzbietową i dłuższe promienie płetw piersiowych.

Zachowanie

Samica Lamprologus caudopunctatus koło muszli. Jeśli chcesz wykorzystać to zdjęcie, poproś o zgodę. If you would like to reproduce this photo, request for a permission.

Jak zostało to wspomniane – ryby te tworzą swoiste kolonie, często zbudowane z osobników nieaktywnych seksualnie. Interakcje między rybami tego samego gatunku bywają napięte, ale prawdziwą agresję caudopunctatusy demonstrują wobec innych gatunków – tu są nieustępliwe i wręcz napastliwe. Należy uwzględnić to przy doborze obsady. Ryby te mają specyficzny sposób zakopywania muszli (zdjęcie obok) – bardzo podobny do dziur, które kopią pod kamieniami – o czym w kolejnej sekcji. Aktywniejsza w parze jest zazwyczaj samica, która nadaje ton w jej dynamice.

Rozmnażanie

Są to ryby monogamiczne, niemniej istnieją przypadki w akwariach, w których samiec rozmnażał się z więcej niż jedną samicą. W naturze caudopunctatusy preferują wykopane pod kamieniami jamki – co widać na poniższym fragmencie wideo Heinza Büschera – przy czym zdarza się widywać pary, które jako miejsce złożenia ikry wybrały kamień okopany zaspami piasku. W naturze ryby te rzadko kiedy korzystają z muszli do odbycia tarła, niemniej w akwariach ryby bardzo je lubią.

Towarzystwo

Dobierając towarzystwo dla Lamprologus caudopunctatus należy uwzględnić charakter tego gatunku. W naturze dzieli on siedliska między innymi z Neolamprologus brichardi (widać to na przykład na tym wideo), a pomiędzy Kapampa i Lunangawa z bliskim kuzynem – Lamprologus leloupi. Ponadto na zdjęciach z natury widać je w towarzystwie Lamprologus calliurus oraz Neolamprologus tetracantus. W akwarium sprawdza się podobo połączenie z Altolaprologus sp. „compressiceps shell”. Wziąć pod uwagę można również zestawienia z Lamprologus ocellatus i Lamprologus similis – istnieją trudne do zweryfikowania doniesienia, że to niezłe pomysły – w teorii, porównując temperamenty, wydają się takie być.

Galeria

Jeśli chcesz wykorzystać któreś ze zdjęć z galerii, poproś o zgodę. If you would like to reproduce some photos from the gallery, request for a permission.