Nazwa i synonimy

Łacińska nazwa sugeruje, że mamy do czynienia z piękną rybą: speciosus – piękny, atrakcyjny. Gatunek ten znany jest również jako exLamprologus speciosusNeolamprologus speciosus oraz ‚Lamprologus’ speciosus. Jego nazwy handlowe odnoszą się z kolei do bliskiego pokrewieństwa z Lamprologus ocellatus, dlatego zwany jest czarnym ocellatusem (black ocellatus).

Występowanie

Lamprologus speciosus zajmuje strefy piaszczyste z rozrzuconymi muszlami – jednak są to głębsze obszary niż w przypadku Lamprologus meleagris. W akwarium warto skupić muszle w grupach po 3-5 sztuk. Jeśli jednak mamy do dyspozycji mniejszą ilość przestrzeni na jedną rybę, najlepiej gdy na oddzielonych od siebie terytoriach znajdują się 2-3 muszle.

Lamprologus speciosus - samiec

Samiec Lamprologus speciosus. Jeśli chcesz wykorzystać to zdjęcie, poproś o zgodę. If you would like to reproduce this photo, request for a permission.

Akwarium

Jak podaje Krzysztof Haja w artykule Ślimakom dziękujemy – rzecz o muszlowcach obligatoryjnych z jeziora Tanganika (Tanganika Magazyn, IV 2008), sugerowana, minimalna wielkość terytorium dla jednego samca tego gatunku to powierzchnia 40×40 centymetrów i akwarium około 50 litrów. Przy czym kluczowy jest pierwszy parametr. Taka powierzchnia dna pozwoli na utrzymanie się pary tego gatunku. Jednak aby hodować harem, składający się z samca i 2-3 samic, potrzebny jest zbiornik o długości 80-100 centymetrów. Speciosusy to muszlowce obligatoryjne, dlatego niezbędne są im muszle. Co do warunków chemicznych wody, oświetlenia i innych elementów projektowania zbiornika dla muszlowców, dowiesz się o nich więcej w sekcji Akwarium.

Lamprologus speciosus - samica

Samica Lamprologus speciosus. Jeśli chcesz wykorzystać to zdjęcie, poproś o zgodę. If you would like to reproduce this photo, request for a permission.

Wielkość i rozróżnianie płci

Samce dorastają do 6 centymetrów, zaś samice do około 4 centymetrów. Jest to najbardziej widoczna różnica między osobnikami różnych płci. Jednocześnie rozróżnianie płci u speciosusów jest najtrudniejsze spośród muszlowców z grupy ocellatus. Czasem zdarzają się ewidentne samice, ale w większości przypadków jesteśmy skazani na oczekiwanie na to, by samiec odbył tarło z samicą lub samicami i w ten sposób potwierdził ich płeć, ponieważ często różnice w wielkości u młodych ryb będą w pełni mylące.

Zachowanie

Uważa się, że speciosusy są dość agresywne wobec pobratymców, jednak ta agresja jest znacznie mniejsza niż w przypadku innych muszlowców z grupy ocellatus.

Kolejną różnicą względem wspomnianych gatunków są interakcje między samcem i samicą. Oczywiście styl wywierania presji samca na samicę jest podobny, jednak jej odpowiedź jest trochę inna niż w przypadku meleagrisów czy ocellatusów, co widać na poniższym wideo.

Ważna część ich zachowań związana jest z muszlami, które okopują piaskiem, tak aby był widoczny tylko wlot, co z kolei dobrze widać na następnym wideo.

Rozmnażanie

Do rozmnażania potrzebują pustych muszli ślimaków – tam też przebiega tarło – w domku samicy. Gdy mamy dobraną parę, będzie się ono odbywać co około 3 tygodnie. Wygląda ono w sposób następujący:

Jak w przypadku innych muszlowców, bardzo ciekawym zachowaniem jest pilnowanie i wachlowanie ikry oraz narybku przez samicę – widoczne na poniższym wideo.

Młode opuszczają muszlę po 10-12 dniach i stopniowo rozpływają się po akwarium.

W zależności od wielkości akwarium mogą być akceptowane na terytorium rodziców do 1,5-2 cm lub zostać zjedzone przed kolejnym miotem.

Towarzystwo

Jak podaje Ad Konings w Tanganyika cichlids in their natural habitat w naturze Lamprologus speciosus styka się ze swoim bliskim kuzynem – Lamprologus meleagris – przy czym zamieszkuje on głębsze obszary. Jednocześnie można zaobserwować dość dużą agresję między między tymi gatunkami jak i też kolejnym z grupy – Lamprologus ocellatus. W naturze koegzystuje również z Lamprologus ornatipinnis i Lamprologus brevis. Wiele wskazuje na to, że w naturze styka się również z Lamprologus similis – przy czym nie jest to w pełni potwierdzona informacja.

Galeria

Jeśli chcesz wykorzystać któreś ze zdjęć z galerii, poproś o zgodę. If you would like to reproduce some photos from the gallery, request for a permission.