Nazwa i synonimy

Jest to gatunek jeszcze nieopisany, stad nosi tymczasową nazwę odnoszącą się do bliskiego kuzyna, Lamprologus ornatipinnis i miejsca występowania – Zambii.

Występowanie

Lamprologus sp. „orantipinnis Zambia” podobnie jak muszlowce z grupy Lamprologus ocellatus zajmuje strefy piaszczyste z rozrzuconymi muszlami. W akwarium warto skupić muszle w grupach po 3-5 sztuk.

Akwarium

Ze względu na wielkość tego muszlowca minimalna wielkość tego muszlowca, dorosłych ryb nie powinno trzymać się w akwarium krótszym niż 60 centymetrów. Niezbędne są muszle – również większe, na przykład ślimaka rysotta. Co do warunków chemicznych wody, oświetlenia i innych elementów projektowania zbiornika dla muszlowców, dowiesz się o nich więcej w sekcji Akwarium.

Wielkość i rozróżnianie płci

Ten gatunek jest znacznie większy od klasycznych Lamprologus ornatipinnis – to jeden z większych muszlowców, samce dorastają do około 7 centymetrów, zaś samice do około 4 centymetrów. Jest to najbardziej widoczna różnica między osobnikami różnych płci. Oprócz tego występują drobne różnice w ubarwieniu – płetwa grzbietowa u samca mieni się pomarańczowo, zaś jej czarny rant widoczny jest bardziej u samicy, ponadto gdy ta jest gotowa do tarła, jej brzuch nabiera jasnych barw.

Zachowanie

Ryby te bywają agresywne – wobec pobratymców, jak i innych mieszkańców akwarium. Jednak w ramach pary lub haremu żyją dość zgodnie. W przypadku tego gatunku druga opcja, czyli trzymanie samca z kilkoma samicami to najlepsze rozwiązanie. Samiec będzie odbywał tarło ze wszystkimi.

Rozmnażanie

Do tarła dochodzi w muszli samicy. Gdy narybek wypływa z muszli, samiec strzeże całego terytorium, zaś samica opiekuje się młodymi.

Towarzystwo

Ze względu na wielkość tych ryb oraz ich temperament dobrym pomysłem jest łączenie ich z większymi rybami i muszlowcami. W naturze stykają się one z Lamprologus ocellatus i Lamprologus multifasciatus. Z drugiej strony co ciekawe dość dobrze funkcjonuje połączenie tego gatunku z Lamprologus brevis.

Galeria

Jeśli chcesz wykorzystać któreś ze zdjęć z galerii, poproś o zgodę. If you would like to reproduce some photos from the gallery, request for a permission.