Natrafiliśmy ostatnio na wideo z natury opublikowane przez AquaNetTV. Sądząc po gatunkach i ich wyglądzie, wszystko wskazuje na to, że nagranie zostało wykonane w zambijskiej części jeziora. Można na nim zobaczyć wiele gatunków muszlowców w naturze: Lamprologus ocellatus, Lamprologus ornatipinnis (choć wiele wskazuje na to, że to jednak Lamprologus sp. „ornatipinnis Zambia”), Telmatochromis vittatus widoczny też wraz z Lamprologus multifasciatus, a później w niecce z Lamprologus callipterus, Telmatochromis temporalis shell (burgeoni).

Warto przyjrzeć się szczególnie warunkom życia w naturze opisanych ryb. Na nagraniu dokładnie widać, że na przykład wspomniane ocellatusy i ornatipinnisy żyją na pustyniach z rozrzuconymi co jakiś czas muszlami, podczas gdy na przykład vittatusy i multifasciatusy widoczne są na złożach muszli. Oczywiście są i takie miejsca w jeziorze, gdzie wspomniane gatunki koegzystują w jakichś konfiguracjach, ale na tym wideo wyraźnie widać podstawowe biotopy, jakie zamieszkują.