Nazwa i synonimy

Łacińska nazwa odnosi się do efektowych zdobień na płetwach: ornat – ozdabiać, pinna – płetwa. Gatunek ten znany jest również jako exLamprologus orantipinnisNeolamprologus orantipinnis oraz ‚Lamprologus’ orantipinnis.

Występowanie

Lamprologus orantipinnis podobnie jak muszlowce z grupy Lamprologus ocellatus zajmuje strefy piaszczyste z rozrzuconymi muszlami. W akwarium warto skupić muszle w grupach po 3-5 sztuk.

Akwarium

Jak podaje Krzysztof Haja w artykule Ślimakom dziękujemy – rzecz o muszlowcach obligatoryjnych z jeziora Tanganika (Tanganika Magazyn, IV 2008), sugerowana, minimalna wielkość terytorium dla jednego samca tego gatunku to powierzchnia 40×40 centymetrów i akwarium około 50 litrów. Niezbędne są muszle. Co do warunków chemicznych wody, oświetlenia i innych elementów projektowania zbiornika dla muszlowców, dowiesz się o nich więcej w sekcji Akwarium. Mimo, że ornatipinnisy to muszlowce obligatoryjne, warto umieścić w akwarium z nimi zakopane ceramiczne groty, jak w przypadku muszlowców mulistego dna – chętnie je wykorzystują.

Wielkość i rozróżnianie płci

Samce dorastają do 5,5 centymetra, zaś samice do około 4 centymetrów. Jest to najbardziej widoczna różnica między osobnikami różnych płci. Oprócz tego występują drobne różnice w ubarwieniu – płetwa grzbietowa u samca mieni się pomarańczowo, zaś jej czarny rant widoczny jest bardziej u samicy. Ponadto – szczególnie przed tarłem – brzuch samicy może się lekko mienić na niebiesko lub pomarańczowo.

Zachowanie

Ryby te bywają agresywne – wobec pobratymców, jak i innychmieszkańców akwarium. Jednak w ramach pary – gdy ta już się dobierze – samiec i samica żyją zgodnie. Nie ma niestety jednoznacznej informacji, czy lepiej te ryby trzymać w parach czy w haremach. Ad Konings w trzech publikacjach stoi na trzech różnych stanowiskach – raz że są to ryby monogamiczne, raz że warto trzymać harem, raz że nie wiadomo – zatem obowiązuje trzecia opcja. Ornatipinnisy żyją i rozmnażają się z powodzeniem trzymane w parze.

Rozmnażanie

Do tarła dochodzi w muszli samicy i wygląda ono dość standardowo jak dla muszlowców, co widać na wideo.

Gdy narybek wypływa z muszli samiec strzeże całego terytorium, zaś samica opiekuje się nim.

Ryby te obierają podobną do Lamprologus kungweensis strategię, jeśli chodzi o akceptowanie młodych na swoim terytorium. Jeżeli przed kolejnym miotem, poprzedni zostanie zdziesiątkowany, rodzice potrafią go zjeść.

Towarzystwo

W naturze ornatipinnisy spotyka się na podobnych obszarach, co Lamprologus ocellatusczęsto dzieląc siedliska z tym gatunkiem. W akwarium towarzystwo tego gatunku jak i innych z jego grupy może być niezłym pomysłem, chociaż może dochodzić do częstych utarczek ze względu na konkurencyjność wspomnianych ryb. W rejonie Kekeze można spotkać je w sąsiedztwie Lamprologus signatus. Gatunek ten styka się również z Lamprologus speciosus, Lamprologus laparogramma oraz z krabami muszlowymi.

Galeria

Jeśli chcesz wykorzystać któreś ze zdjęć z galerii, poproś o zgodę. If you would like to reproduce some photos from the gallery, request for a permission.